VIGSEL

Österviks kapell 15.00

*Ingångsmusik: Allemande (Erik Kuoksu)

Psalm 201 En vänlig grönskas rika dräkt

Inledning

*Vigselakt

Herrens bön:

Alla: Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
Så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
Och förlåt oss våra skulder
Såsom ock vi förlåta dem
Oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten
Och härligheten i evighet.
Amen

*Välsignelsen

Solosång, Anna Kuoksu I folkviseton (Nils Ferlin / Torgny Björk)

*Utgångsmusik, Koral (Erik Kuoksu)

 

FEST

Samling Norrgården (Kristinehamns hembygdsgård) kl. 16.30

Champagneskål

Buffén serveras
Tal

Efterrättsbuffé

Paus (för rökning o.s.v.)

Presentöppning

Kaffe och bröllopstårta

Bröllopsvals:
Om maskrosor och tjärdoft (Carl Anton)

Fest
Bar till självkostnadspris
Musik: DJ Kerstin och Kalle