30172 Herr Ericus Jonae

Kyrkoherde i Ekshärad sn..

Far: 60344 Herr Jonas Jonae Raeff
Mor: 60345 Birgitta

Död: 1588 Ekshärad sn.


Familj med 30173 Ingeborg Arvidsdotter

Barn:
15086 Benedictus Erici (1559 - 1634)


Noteringar
Kyrkoherde i Ekshärad.

"Ett par brev ang. E.J. är bevarade. Det första, dat. Örebro 1575 21/1, förmäler, att E.J. varit hos hertigen och "ödmjukeligen begärt någon spannmålshjälp i vederlag" och befalles, att om det är sant, att han inget har till "underhåll", skall han erhålla 10 tunnor spannmål av tiondet i pastoratet. Det andra brevet är daterat Nyköping 1575 13/3 och innehåller, att E.J. under två år skall erlägga i taxa blott en oxe men efter de två årens förlopp två oxar, som av ålder varit vanligt" (utdrag ur Karlstads stifts herdaminne).
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu