7540 Jonas Hansson (Spetz) Gyllenspetz

Generalmajor av infanteriet.

Far: 15080 Hans i Spesserud

Född: 1609 Spesserud, Millesvik sn.
Död: 1679-04-24 Gyllenby, Sunne sn.


Familj med 7541 Katarina Eskilsdotter

Barn:
3770 Eskil Jonasson Gyllenspetz (1643 - 1680)
Kristina Gyllenspetz (1650 - 1698)
Sara Gyllenspetz (1653 - )


Familj med Gunilla Faxell (1631 - 1676)

Noteringar
Han var bondeson från Spesserud, och tog värvning som soldat vid Närke- Värmlands regemente 1624, steg i graderna under 30-åriga kriget och blev fänrik där 1639, löjtnant där 1645, regementskvartermästare där 1650, kapten där 1654, major där 1657, överstelöjtnant där 1659. Han adlades med namnet Gyllenspetz den 30 oktober 1660, enligt sägen eftersom han en gång räddat Gustav II Adolfs liv.

Han blev överste 1669, och slutligen generalmajor av infanteriet 1676. Vid sidan om sin militära karriär anlade han järnbruket Kymsberg. Han ligger begravd i Sunne kyrka, till vilken han under årens lopp hade skänkt många donationer.

I "Sunne kyrka. Kort historik sammanställd av Nathan Hedin med kompletteringar av Gunnar Magnusson", utgiven 1978, står följande: "Den första stenkyrkan byggdes 1641, så sedermera superintendenten Sven Elfdalius var kyrkoherde och prost i Sunne. Den var 52½ alnar lång, 25 alnar bred och 11 3/4 alnar hög. Denna kyrkan antändes av åskeld och nedbrann den 6 juli 1699, varvid endast predikstolen och altartavlan, båda från 1625 kunde räddas. (...) Om brandens våldsamhet berättar dåvarande kyrkoherden Sven Vigelius bl. a.: Många liik, som lågho inuti kyrkian blefvo i elden förbrända. Till denna händelse är knuten en sägen, att general Jonas Gyllenspetz' lik blev vid eldsvådan förbränt, och att en bonde från sydöstra Sunne då skall från generalens förkolnade finger ha tagit en dyrbar ring och sedan hela sitt liv blivit grubblande. Denna sägen har Selma Lagerlöf utnyttjat för boken Löwensköldska ringen, vilket hon själv bekräftat i en dedikation".

      
Vapen:
Gyllenspetz<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu