406 Hans Olofsson Lainio

Far: 812 Olof Klemetsson Lainio (- 1716)


Familj med 407 Karin Matsdotter

Barn:
346 Hans Hansson Lainio (1722 - 1785)
Mats Hansson Lainio (1725 - )
203 Anna Hansdotter Lainio (1734 - 1809)
Valborg Hansdotter Lainio


Noteringar
Husbonde på halva nybygget Lainio, Jukkasjärvi sn, 1717-55.

År 1716 besvärade sig Anders Andersson Karvonen i Anttis, Pajala sn, över att Hans inte på tretton år betalat honom den överenskomna avgiften på 20 marker torrfisk årligen för att få bruka Anders del av det fisketräsk Anders och Hans Olsson Lainios far, Olof Klemetsson Lainio, delat mellan sig 1690. Nu krävde Anders att Hans skulle betala honom 1 lispund och 6 skålpund torrfisk i ersättning.

Hans Olsson Lainio åberopade å sin sida att tingsrätten 22 år tidigare beslutat att Anders inte skulle få mer än 2 marker torrfisk årligen. Rätten kände inte till denna gamla dom, och uppsköt därför målet till nästföljande ting. År 1717 hade rätten letat fram den gamla domen, och fann att den gav Hans Olsson Lainio rätt. Dock ansåg sig rätten tvingad att döma Hans till 1 daler smt. I böter, då han inte var närvarande vid tingsförhandlingen.

Hans trätte 1747 tillsammans med kusinen Måns Mårtensson Lainio om fiskerätten i Vuolosjärvi med Erik Jönsson Juto i Tärendö
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu