7993692 Anders Garp

Fogde.

Far: 15987384 Tore Garper


Familj med ?

Barn:
3996846 Jöns Andersson Garp


Noteringar
Nämnd 1373-87. Herre till Letala, var Bo Jonsson Grips fogde i Leipistö, Vimo sn.
      
Vapen:
Garp<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu