35488 Henrik Larsson (Liisa)

Birkarl, husbonde på Liisa gård..

Bosatt: mellan 1539 och 1560 Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn. 1)


Familj med ?

Barn:
17744 Klemet Henriksson (Liisa)
Lars Henriksson (Palo)
Josef Henriksson (Kittilä)


Noteringar
Husbonde på Liisa gård på Oravaisensaari i Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn, birkarl. Troligen tillhörde han en gren av släkten Oravainen.

Han framträdde på 1540-talet som ledare för Torneåbirkarlarna. 1547 hindrade han och Olof Anundsson Tulkki med hot om våld Kemibirkarlarna från att resa upp till sina lappmarker, varför Gustav Vasa 1551 beordrade Henrik Larsson att infinna sig på slottet i Stockholm. Henrik Larsson vann över konungen på sin sida i konflikten med hjälp av en generös muta, men kom senare att morsätta sig konungens försök att utvidga sin makt i lappmarken, varför han en tid blev satt i fängelse. Hans gård var med sina 33 kor och 80 lass äng en av de största i Norrland.Källor
 1) lah.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu