7991410 Nils Kettilsson (Vasa)

Häradshövding, fogde på Stockholms slott.Familj med 7991411 Kristina Jonsdotter (Rickebyätten)

Barn:
3995705 Ramborg Nilsdotter (Vasa)


Noteringar
Nils Kettilsson föddes vid okänd tidpunkt och nämns första gången levande i källorna 1355, då han redan var vuxen och fogde på Stockholms slott. Han var häradshövding i Frötuna skeppslag och ägde åtskilliga gårdar i Roslagen, däribland Björnö i nämnda skeppslag.

Genom sin börd tillhörde Nils Kettilsson utan tvivel lågadeln, men hans hustru Kristina Jonsdotter, som var dotter till riddaren Jon Nilsson, synes ha representerat ett något högre skikt inom frälset, varför giftermålet torde ha banat väg för Nils Kettilssons och Vasaättens sociala upphöjelse.

      
Vapen:
Vasa (medeltidsvarianten)
 
Nils Kettilssons sigill 1378<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu