Olof Olsson (Tulkki)

Birkarl, fogde i Torne lappmark.

Far: 40144 Olof Anundsson (Tulkki)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu