998926 Karl VIII Knutsson (Bonde)

Kung av Sverige och Norge.

Far: 1997852 Herr Knut Tordsson (Bonde) (- 1413)
Mor: 1997853 Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta) (- 1428)

Född: 1408


Familj med 998927 Birgitta Turesdotter (Bielke) (- 1436)

Barn:
499463 Kristina Karlsdotter (Bonde)


Familj med Drottning Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud)

Familj med Drottning Kristina Abrahamsdotter

Noteringar
Han uppfostrades hos sin styvfar Sten Turesson (Bielke), och erhöll vid moderns död 1429 Fågelvik i Tryserums sn. Han företog i ungdomen vidsträckta resor i utlandet, och slöt sig 1434 till Engelbrekt Engelbrektssons upprorsrörelse.

Samma år omnämns han som rådsmedlem och riksmarsk. Han delade från 1436 rikshövitsmansämbetet med Engelbrekt fram till dennes död 27 april 1436. 1438 nedlade han detta ämbete och valdes i oktober samma år till riksföreståndare.

Han valdes till konung 1440, men avsade sig sin konungsvärdighet till förmån för Kristoffer av Bayern 1441. Vid dennes kröning blev han riddare och riksdrots. Redan i oktober samma år tvangs han att överlåta drotsämbetet på Kristiern Nilsson (Vasa), och återtog då sin tidigare marsktitel. Åren 1442-48 var han hövitsman på Viborg i Finland.

Efter konung Kristoffers död valdes han till konung 20 juni 1448. Han hyllades vid Mora stenar 28 juni samma år, och kröntes i Uppsala följande dag. Han valdes till konung i Norge 1449, och kröntes i Trondheim 20 november samma år. Han avsattes i Norge 1450, och i Sverige 1457, varefter han vistades i Danzig.

Hösten 1464 återkallades han till konung, men avsade sig redan följande år kronan, och erhöll Satakunta, Raseborg och Korsholms län som ersättning.

1467 återkallades han till konung, och höll sitt intåg i Stockholm 12 november samma år. Karl Knutsson är den ende som blivit vald till konung av Sverige fyra gånger. Han har gått till historien som en hänsynslös realpolitiker. Han är begravd i Riddarholmskyrkan.

      
Karl (VII) Knutssons riksvapen
 
Karl Knutsson; skulptur av Bernt Notke i Riddarholmskyrkan. Den anses vara det äldsta svenska porträttet.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu