40144 Olof Anundsson (Tulkki)

Birkarl, fogde, husbonde på Tulkki gård..

Bosatt: mellan 1539 och 1572 Armassaari, Hietaniemi sn. 1)


Familj med ?

Barn:
N.N. Olofsdotter Tulkki
20072 Anund Olofsson (Tulkki)
Nils Olofsson (Tulkki)
Olof Olsson (Tulkki)


Noteringar
Husbonde på Tulkki gård i Armassaari, Hietaniemi sn. Fogde i Kemi lappmark 1555-59.

Han bötade 1549 8 mark för hor med sin "lappekona". Han avsattes som fogde i Kemi lappmark 1559 efter klagomål från samerna om brutalitet, handel genom tvång, och sexuella övergrepp. Det sades, att de som inte lyder honom "them låther han slåå i hjäll och fare ille medt". Även på sin gård i Armassari anklagades han för ett förargelseväckande och obscent leverne.

Trots sina betänkliga personliga egenskaper var Olof Anundsson uppenbarligen en kompetent person; han anlitades t.ex. åter av kronan under gränsdragningsförhandlingar med Ryssarna.Källor
 1) lah.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu