247642 Jöns Karlsson (Skancke)

Väpnare, ställföreträdande syssloman i Jämtland.

Far: 495232 Karl Pedersson (Skancke)
Mor: 495233 Rådgärd Kettilsdotter


Familj med 247643 Katarina

Barn:
123821 Ingrid Jönsdotter (Skancke)


Noteringar
Nämnd 1449-69. Blev genom sitt gifte ägare av Öd, Marieby, där han bodde. Benämnd välboren man 1469, då han med sin bror Örjan Karlsson beseglade en köpehandling angående Våle i Hackås, var även väpnare och sannolikt även riddare. Hans son biskop Karl Jenssen benämns vara en Riddermans Mand, d.v.s. son av en riddare. Verkade som ställföreträdande syssloman i Jämtland i juni 1449<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu