124874 Peder Olofsson Hård

Riksråd.

Far: 249748 Olof Pedersson (Liljesparre)
Mor: 249749 Gunhild Laurensdotter Hård


Familj med 124875 Karin Tordsdotter (Store)

Barn:
62437 Brita Pedersdotter (Hård)


Noteringar
"Då han blef varaktig, upptog han sitt mödernevapen - ett rödt oxehufvud i gyllne fält - [i själva verket förde hans mor en sparre, däremot upptog han sin moders namn, min anm.] och skref sig till Segerstad, Håringe och Kolltorp. Han användes af Gustaf 1 både vid underhandlingar och krig och utmärkte sig vid alla tillfällen för trohet och duglighet. 1523, då Stockholm ändtligen öppnade sina portar för konungen, erhöll H. förtroendet att föra befälet på slottet och utnämndes tre år senare till befallningsman därstädes. -1532 skickades han som svenskt sändebud till Köpenhamn med biskop Sven i Skara och förordnades året därefter att jämte Ivar Fleming hafva uppsikten öfver svenska flottans utredning. Till belöning för sina tjänster insattes han 1528 bland rikets råd och återfick af konungen flere gods, som af hans släkt i forna tider blifvit gifna till Vadstena kloster, men genom Vesterås recess återkommit till kronan. Död i Stockholm 1534."
      
Vapen:
Hård



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu