230 Hans Olofsson Kemiläinen- Kemi eller Svappavaara

Lanthandlare och limkokare i Svappavaara..

Far: 260 Olof Nilsson Kemiläinen
Mor: 261 Ingrid Olofsdotter (1694 - )

Född: 1721 Lainio, Jukkasjärvi sn. 1)


Familj med 231 Marget Johansdotter Stålnacke (1741 - 1830)

Vigsel: 1773

Barn:
Olof Hansson Kemi (1776 - 1843)
115 Brita Hansdotter Kemi (Stålnacke) (1777 - 1858)
Johan Hansson Kemi eller Svappavaara (1787 - 1850)


Noteringar
Han var 1756 dräng i Kurravaara, Jukkasjärvi sn, och processade samma år mot brodern Olof Olofsson Kemiläinen och svågern Mårten Hindersson Kyrö i Lainio, vilka brukade varsin halva av Kemiläinen nybygge i Lainio. Hans ansåg sig ha rätt till 1/3 av nybygget, men rätten fann att gården var så liten att den inte kunde delas i tre delar, utan att Olof och Mårten även i fortsättningen skulle få behålla varsin halva av gården. Dock skulle Mårten ersätta Hans med 60 daler kopparmynt och Olof ersätta honom med 30 daler kopparmynt. Dessutom skulle Hans ha rätt att disponera en bod på gården för sin lösa egendom.

År 1780 bodde Hans Olofsson Kemiläinen som kallades "lösdrivare och lanthandlare" i Svappavaara, Jukkasjärvi sn. Detta år anklagade bruksdirektören Anders Hellandt honom för att ha gjort intrång på Hellandts privilegium att tillverka och handla renhornslim i Torne och Kemi lappmarker. Hellandt menade att Hans Kemiläinen, som vistades vid bruket utan att ha någon anställning där, köpte upp alla traktens renhorn och högg ned brukets skogar för att ha som bränsle när han kokade limmet.

Hans Olofsson Kemiläinen var inte närvarande, men tingstolken Gustav Bucht, som hade fullmakt att agera som ombud för Hans under rättegången, menade att Hans Kemiläinen uppehöll sig vid bruket eftersom han var brukskarl, och kokade lim på sina egnas, sin hustrus och sina grannars renars horn, och att han inte kände till att någon hade privilegium på limkokning och limhandel.

Tinget fann att frågan huruvida Hans Olofsson Kemiläinen var brukskarl eller ej inte var en fråga för dem att bedöma, och vidare att Hellandt visserligen hade fått kungligt privilegium att anlägga ett limkokeri på lämpligt ställe i Lappmarken, men att han ingalunda hade monopol på limkokning och limhandel, och att Hans Olofsson Kemiläinen därför i fortsättningen hade rätt att koka och sälja lim efter eget huvud.Källor
 1) hfl.
      
Sonen Johan Hansson Kemis bomärke<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu