15612 Ernst (Erengisle) Larsson Creutz

Landshövding i Norrland, Öster- och Västerbotten.

Far: 31224 Lars Mårtensson (Creutz) (- 1599)
Mor: 31225 Margareta Arvidsdotter (Wildeman)


Familj med 15613 Katarina Hess von Wichdorff (- 1660)

Vigsel: 1614-03-14 Sarvlax, Pernå sn.

Barn:
7806 Lorentz Creutz (1615 - 1676)
Ernst Johan Creutz (1619 - 1684)


Noteringar
Undertecknade Finlands adels trohetsförsäkran till hertig Karl i Åbo 1602. Ryttare vid adelsfanan 1604; löjtnant vid Erik Bertilsson Ljusters fana 1608; kapten 1613; överstelöjtnant vid Karelska regemente 1618; överstelöjtnant vid Tavastehus fotfolk 1621, överste där 1625. Samma år fick han Kasseritz i Livland som förläning. Ståthållare i Dorpat 1627; landshövding i Norrland, Öster- och Västerbotten 1631. Samma år förlänad Liminka i Österbotten. Han bar vid konung Gustav II Adolfs begravning södra Finlands fana. Han mördades av Per Dufva i februari 1635, och begravdes i Pernå kyrka under en gravhäll av kalksten med hans och hustruns bilder i naturlig storlek.
      
Vapen:
Creutz<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu