89728 Lasse Nilsson (Iivari)

Birkarl.

Far: 179456 Nils Olsson (Äimä)

Bosatt: mellan 1553 och 1564 Marjosaari, Övertorneå sn. 1)


Familj med ?

Barn:
44864 Ivar Larsson (Iivari)


Noteringar
Husbonde på sedermera Iivari och Kaijanmikko gårdar på Mikkolansaari i Matarengi 1547-53. Han upptas i längden över birkarlar som handlar med lappar 1553, och ägde vid det tillfället 8 kor. Han ägde enligt längden över Älvsborgs lösen 1571 1 lispund koppar, 5 kor, 1 kviga, 2 får, ett sto för 7 mark; tillsammans 68 mark och 2 öre.


Källor
 1) lah<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu