3900 Hans Claesson Löthman

Godsägare, posmästare, organist, rådman i Kristinehamn..Familj med 3901 Katarina Mörling (1664 - )

Barn:
1950 Claes Löthman (1687 - 1740)


Noteringar
Organist i Kristinehamn 1686- Postmästare i Kristinehamn 1689-97, 1697-1711. Rådman där från och med 1693. Godsägare. Han avsade sig postmästartjänsten 1697 efter anklagelser om oegentligheter, men ombads återuppta sysslan senare samma år, och accepterade erbjudandet. Han avsade sig åter tjänsten till förmån för sonen Claes år 1711.
      
Namnteckning<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu