118 Johan Johansson Soppero eller Ylitalo

Handlande, postförare, nybyggare..

Far: 72 Johan Hansson Kyrö (1761 - 1834)
Mor: 73 Brita Isaksdotter Björnström (1765 - 1842)

Född: 1795-05-30 Jukkasjärvi, Jukkasjärvi sn.


Familj med 119 Johanna Magdalena Eliasdotter Häggroth (1798 - 1876)

Barn:
59 Brita Johanna Johansdotter Ylitalo (1822 - 1899)


Noteringar
Nybyggare och post-förare i Soppero. Han kallades "Tupakka ".

Johan Ylitalo, som i unga år flyttade till övre Soppero, ägnade sig fräst åt brännvinshandel. Han byggde på det sättet upp en ansenlig förmögenhet, och fick också den ansedda sysslan som postförare. Långt ifrån alla var dock övertygade om hans hederlighet och moral. En av Johan Johansson Ylitalos mest högljudda kritiker var missionären Anders Fjellner, som i Norrlands Posten nr. 60, 1840 publicerade en insändare om den usla postgången i Jukkasjärvi. Fjellner skyller missförhållandena främst på Johan Ylitalo:

"Postförare-arfwodet är lönande. Man måste dock beklaga, att icke hwarje postförare med wederbörlig omsorg fortskaffar posten. Bröderna westanfjell [norrmännen] hafwa haft orsak till missbelåtenhet. Härtill har de sedanre åren i synnerhet Johan Johansson i Soppero by af Juckasjefwi församling warit wållande; en bland de nybyggare, som genom Lapsk handel mest med bränwin tillämpat sig förmögenhet och anseende.

Att med lättköpta medel förwärfwa en loflig winst är godt, men att han wid owäder, de mörka hösttiderna, wid wårflodens högsta swall härtill [d.v.s.till postgången] begagnar enfaldiga swaga underskottsmenniskor, bör stängas med en oöfwerskådelig damm. Han menar att lagarne ej äro lämplige för Lappska nybyggare, och att de derföre måste lefwa, som dem bäst passar. Han fordrar dock på hårsmånen sina rättigheter i stöd af samma lagar.

För ett par år tillbaka fälldes han af Juckasjerfwi Häradsrätt till böter, emedan han befallt sin dräng att upplägga Renmossa under postbärningen.[...] Johan Soppero bör hejdas ifån att widare swänga sig i undanflykter så käckt och snällt som Renen swäfwar och slår cirklar i wäglös snö.

Oförwållade missöden afses utan knot; men får en förslagen och oblyg winstens träl spela schack med postmedlen, exercera wäskan, såsom en bränwinstörstig, förätta correspondenten i oafbruten osäkerhet, ser man lika gerna, att den tungt belastade skattedraganden får behålla sitt tillskott, och man får reda sig bäst man gitter såsom tillförne, utan, så wälkommen, så nöjsam, så nyttig som postgången är."

      
Bomärke<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu