11706 Markus Jönsson Fordell

Birkarl, fogdeskrivare, skatteuppbördsman..

Far: 23412 Jöns Knutsson Fordell (- 1556)

Bosatt: mellan 1565 och 1616 Vitsaniemi, Hietaniemi sn. 1)


Familj med 11707 N.N. Olofsdotter (Ruomi)

Barn:
5853 N.N. Markusdotter Fordell


Noteringar
Husbonde på sedermera Knuuti och Palovainio gård i Päkkilä, sedermera i Vitsaniemi 1565-1616 – gården överfördes från Päkkilä till Vitsaniemi 1583. Han ägde enligt Älvsborgs lösen 1571 15 lod silver, 1 1/2 lispund koppar, 1 lispund tenn, 8 kor, 1 svin, en häst för 15 mark; tillsammans värt 177 1/2 mark.

Han omtalas som birkarl 1600. Sina birkarlsrättigheter torde han ha erhållit genom sitt giftermål. Under 1580-och 90-talen var Markus skrivare åt fogdarna Nils Nilsson Oravainen, Josef Henriksson (Alatalo), samt Jöns Karlsson.

Han synes även ha fungerat som skatteuppbördsman. År 1598 skickade han in följande kvittens och böneskift, underskriven med både namn och bomärke, till kammarkollegium:

”Marcus Lapskrifuers quittens Ao. .98

Bekennes Jagh Marcus Jonsson som haffr. Uarith Nils Oraffuains skrifuare att iagh haffr. Upburitt på mine åtthersted undhåld nemligen fför anno .95 spanmål 3 tuner fför anno .96 spanemål 10 ½ tuna och fför anno .97 spannemål 8 tunor summa 20 ½ tun och aff Erlige och uelfförståndige Jöns Karlsson Lappefogtthe uthi Tårne Lappemarch fför Ryseskatt anno .97 som han skole göra ekenskap fföre och haffe iagh bekommit aaf thesse effter skreffene Lappe udhi Tårnne Lapemarch för min ffattigdom och tränghmål skul upburitt för förnemde spanmål, Lape Jerff by och parseler [persedlar] fför 8 daler Kotakino by parseler fför 8 daler. Item aff uestersiö Laper i Hualsund parseler fför 3 ½ dala i Lerffzfierden parseler för ½ dalar i Komungh fierden före 2 dalar i Långnässb parseler för 1 daler Suma 23 dala och bed iag ödmiukeligh camareren att ttet måthe bliffue migh bestått för min gamble och langlige tienest skuld til yttermere wisse skiffuit mett min Egen handh i Tårne hampn then 28 iulli anno .98.

[Bomärke]

Marchus Jonsson egen hand ”Källor
 1) lah.
      
1598. Bomärke<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu