1624 Klemet Olofsson Lainio

Nybyggare..

Far: 3248 Olof Larsson (Hietaniemi)
Mor: 3249 Margeta

Bosatt: mellan 1637 och 1647 Koivukylä, Hietaniemi sn. 
Bosatt: mellan 1653 och 1656 Lainio, Jukkasjärvi sn. 1) Under Junosuando by.


Familj med ?

Barn:
1462 Klemet Klemetsson Lainio- Kangoinen (1657 - 1740)
1332 Mårten Klemetsson Lainio (- 1733)
812 Olof Klemetsson Lainio (- 1716)
Brita Klemetsdotter Lainio (- 1724)
Karin Klemetsdotter Lainio


Noteringar
Omnämnd i Koivukylä, Hietaniemi sn, 1637-47. Omnämnd i Lainio, under Junosuando by, Pajala sn, 1653-56, men troligen bodde han i där redan vid tinget i Jukkasjärvi 29 januari 1650, eftersom borgaren Henrik Klemetsson (Alatalo) bötade för att ha slagit Klemet Olsson "i Siggeuaru".

Klemet levde ännu 1680 då han trätte med Henrik Nilsson Nikka i Suonttavaara, Enontekis sn., om rätten till fisketräsket Temmingijärvi i Siggevaara, Jukkasjärvi sn. Nikka hade köpt 2/3 av träsket av Klemets bror Johan Olsson i Koivukylä. Klemet Olofsson ansåg dock att han var den som hade störst rätt till träsket, något som rätten med hjälp av "inkompne skähl och åthskillige insinuerande skriftelige Attester" också slog fast; "hälst emädan dhe andre dess medharfwingar, samma Träsk honom [Klemet, min anm.] opdragit att innlösa i bördh, som Attesten af den 20. Decemb. 1679, förmåår och innehåller". Klemet inlöste Henrik Nilsson Nikkas del av Temmingijärvi för 28 daler kopparmynt.

Samma år krävde Mickel Eriksson Rahtu i Kuivakangas genom sin fullmäktige, länsmannen Mickel Jönsson Kohkoinen i Kuivakangas, att Klemet Olofsson årligen skulle leverera 1 lispund gäddor till Mickel Rahtu, eftersom han brukade den del av Temmingijärvi som Mickel ägde.

Eftersom Klemets son Olof år 1683 var svarade i konflikten med släkten Rahtu, då den detta år åter togs upp vid tingen, kan man sluta sig till att Klemet Olofsson möjligen kan ha avlidit mellan 1680 och 1683.Källor
 1) mtl.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu