7806 Baron Lorentz Creutz

Amiralgeneral, riksråd.

Far: 15612 Ernst (Erengisle) Larsson Creutz (- 1635)
Mor: 15613 Katarina Hess von Wichdorff (- 1660)

Född: 1615


Familj med 7807 Friherrinnan Elsa Duwall (1620 - 1675)

Vigsel: 1639-10-02 Hedensö, Näshult sn.

Barn:
Lorentz Creutz (d.y.) (1646 - 1698)
Johan Creutz (1651 - 1726)
3903 Kristina Creutz (1656 - 1699)
Karl Gustav Creutz (1661 - 1728)
Gustav Creutz (- 1676)


Noteringar
I ungdomen var han verksam vid bergskollegium och utnämndes 1650 till landshövding i Åbo och Björneborgs län. Han upphöjdes till friherre 1645, blev 1655 landshövding i Dalarna, och 1661 riksråd. Han sades vara "en man af bepröfvad rättskaffenhet och lefvande nit".

P.g.a. sin osedvanliga skicklighet i dessa civila befattningar utnämndes han under kriget mot danskarna 1676 till amiralgeneral, trots att han helt saknade Militär kompetens och aldrig varit till sjöss.

Den 1 juni 1676 mötte han den dansk-holländska flottan vid Ölands södra kust under ledning av de erfarna amiralerna Juel och Tromp. under det påföljande sjöslaget beordrade han vändning av sitt flaggskepp, regalskeppet Kronan, utan att först ha beordrat stängning av de nedersta kanonportarna, varför skeppet tog in vatten, kantrade och exploderade sedan en lanterna i krutkammaren krossats, varvid Lorentz Creutz och hela besättningen på 800 man gick under.

      
Lorenz Creutz som amiralgeneral
av Ehrenstrahl.
 
Lorenz Creutz
 
1666. Lorentz Creutz
 
Vapen:
Creutz
(frih.)
 
Vapen:
Creutz<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Eric Kuoksu